Terug naar site

Tijdenschema 2019!
Zaterdag 10 augustus - vrijdag 16 augustus

 
Let op: bij slecht weer kunnen wij als groep naar een andere locatie gaan, een zogenoemde regenlocatie. Houdt elke dag onze site en Facebook in de gaten daar staat de juiste informatie op vermeld. 

De informatie in het rood is afwijkend van de flyer. 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
Zaterdag

Let op:de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het 1-2 podium! 16,45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht voor kennismaking met de groepsleiding.

De verantwoordelijkheid van de kinderen ligt de gehele dag nog bij de ouders. 
Zaterdag

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het groep 3-4 podium! 16.45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht voor kennismaking met de groepsleiding.

De verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt de gehele dag nog bij de ouders.

Zaterdag

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het groep 5-6 podium! 16.45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht. Vanaf dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de leiding. 

Zaterdag

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het 7-8 podium! Om 16.45 uur worden de kinderen weer bij het eigen podium verwacht voor kennismaking met de groepsleiding.
Vanaf dit moment ligt de verantwoordelijkheid bij de leiding. Kinderen die naar huis gaan, mogen om 23.00 uur opgehaald worden bij het hoofdpodium Let op: Neem een dinerpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)

13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
17.00 uur 
13.30 uur
BIVAK
Zondag Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium. 
Let op: Neem vandaag een lunchpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)
Zondag

Verzamelen en ophalen bij het podium van groep 3-4.

Let op: Neem je lunchpakket en een hamer mee voorzien van naam.Trek daarnaast ook dichte schoenen aan. 

Zondag 

Verzamelen & ophalen bij het 5-6 podium.

Let op: Neem vandaag een dinerpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)
Zondag Kinderen die niet zijn blijven slapen worden om 08.30 uur verwacht bij het 7-8 podium voor het ontbijt.
Kinderen die naar huis gaan, mogen om 23.00 uur opgehaald worden bij het hoofdpodium
10.00 uur 
16.00 uur 
10.00 uur 
16.00 uur 
13.00 uur 
22.00 uur 
BIVAK
Maandag

Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium 

Maandag

De kinderen worden verwacht op het bivakterrein. Spullen in de tent met het groepsnummer leggen.

Kinderen die naar huis gaan mogen om 22.00 uur bij het hoofdpodium opgehaald worden

Maandag

Verzamelen & ophallen bij het 5-6 podium

 

Maandag

Kinderen die niet zijn blijven slapen worden om 08.30 uur verwacht bij het 7-8 podium voor het ontbijt. Ophalen bij het 7-8 podium.

10.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
BIVAK
13.00 uur
16.00 uur 
BIVAK
13.00 uur 
Dinsdag

Verzamelen op het bivakterrein. Spullen in de tent met het groepsnummer leggen Kinderen die naar huis gaan graag om 21.00 uur bij het podium van 3-4 ophalen.

Neem verkleedkleding mee voor de disco in het thema Avonturiers/ Indiana Jones

Dinsdag

Einde bivak 10.00 uur kinderen kunnen dan opgehaald worden op het bivakterrein
Kinderen die niet blijven slapen mogen vandaag thuisblijven. We zien jullie woensdag weer! .
Dinsdag

Verzamelen & ophalen bij het 5-6 podium bij eigen podium Let op: Neem vandaag een lunchpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)
Dinsdag

Verzamelen & ophalen bij het 7-8 podium
Lunchpakketje meenemen (svp in rugzak) 
13.00 uur
BIVAK
BIVAK
10.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
Woensdag

Ophalen op het bivakterrein. 
 Kinderen die niet zijn blijven slapen, mogen vandaag thuis blijven. We zien jullie donderdag weer.  

Woensdag

Verzamelen & ophalen bij het 3-4 podium.

Neem vandaag een lunchpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)
Woensdag

Verzamelen op het Bivakterrein Spullen in de tent met het groepsnummer leggen. Kinderen die naar huis gaan mogen om 22.00 uur opgehaald worden bij het hoofdpodium Let op: Neem vandaag een dinerpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)

Woensdag

Verzamelen & ophalen bij het 7-8 podium Let op: Neem vandaag een lunchpakketje mee! (in een rugzak s.v.p.)
10.00 uur

10.00 uur
16.00 uur 
16.00 uur
BIVAK
10.00 uur
16.00 uur
Donderdag Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium

Let op: neem een lunchpakketje en een extra setje schone kleren mee
Donderdag Brengen en ophalen bij het 3-4 podium.

Let op: Breng een dinerpakketje, warme kleding voor de avond en je zaklamp mee. (Wij gaan de bossen in).
Donderdag Kinderen die niet zijn blijven slapen worden om 08.30 uur verwacht bij het 5-6 podium. Kinderen die niet blijven slapen mogen om 22.00 uur opgehaald worden bij het hoofdpodium Donderdag

Let op: Verzamelen (met volle buik!) & halen bij Elzenburg. 

10.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
22.00 uur
BIVAK  18.00 uur
21.30 uur
Vrijdag

Verzamelen en afsluiten bij het 1-2 podium.

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)  
Aanvang slottoneel: 17.30 u
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur. 

Vrijdag

Verzamelen en afsluiten bij ons 3-4 podium

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)
Aanvang slottoneel: 17.30 u
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur. 

Vrijdag

Om 10.00 uur ophalen op het bivakterrein. Kinderen die niet zijn blijven slapen mogen uitslapen. We zien alle kinderen om 15.00 uur weer bij het 5-6 podium. 

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)!!!

Aanvang slottoneel: 17.30 uur Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur.

Vrijdag

Verzamelen en afsluiten bij het 7-8 podium

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)  

Aanvang slottoneel: 17.30 u
Sluitingsactiviteiten duren tot 19.30 uur
 
15.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
BIVAK
10.00 uur


15.00
18.00 uur
15.00 uur
18.00 uur

Let op: bij slecht weer kunnen wij als groep naar een andere locatie gaan, een zogenoemde regenlocatie. Houdt elke dag onze site en Facebook in de gaten daar staat de juiste informatie op vermeld.