Terug naar site

Tijdenschema 2017!

 
Let op: bij slecht weer kunnen wij als groep naar een andere locatie gaan, een zogenoemde regenlocatie. Houdt elke dag onze site en Facebook in de gaten daar staat de juiste informatie op vermeld. 

De informatie in het rood is afwijkend van de flyer. 

Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8
Zaterdag
19 augustus
Let op:de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het 1-2 podium!

De verantwoordelijkheid van de kinderen ligt de gehele dag nog bij de ouders. 
Zaterdag
19 augustus

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.40 uur verwacht bij het groep 3-4 podium! 16.45 uur worden de kinderen weer bij hun eigen podium verwacht voor kennismaking met de groepsleiding.

Zaterdag
19 augustus

Let op: de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om 13.45 uur verwacht bij het groep 5-6 podium!  

Ophalen op het terrein van PH, naast Jeugd Aktief
Zaterdag
19 augustus

Let op:de poort gaat om 13.30 uur open. Je wordt om
13.40 uur verwacht bij het 7-8 podium!  
 

Kinderen die naar huis gaan kunnen om 23.00 uur bij het podium van 7-8 opgehaald worden. 

Neem een dinerpakketje mee! (svp in rugzak) 
13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
17.00 uur
13.30 uur
BIVAK
Zondag
20 augustus
Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium. 
Neem vandaag een lunchpakketje mee! 
Zondag
20 augustus

Verzamelen en ophalen bij het podium van groep 3-4.

Let op: Neem je lunchpakket en een hamer mee voorzien van naam.Trek daarnaast ook dichte schoenen aan. 

Zondag
20 augustus

Verzamelen bij eigen podium 

Neem een lunchpakketje mee!!! 

Ophalen bij eigen podium 
Zondag
20 augustus

Bivak terrein 8.30 uur  

Kinderen die naar huis gaan kunnen om 23.00 uur bij het podium van 7-8 opgehaald worden. 
10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
BIVAK
Maandag
21 augustus

Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium 

Maandag
21 augustus

De kinderen worden verwacht op het bivakterrein. Spullen in de tent met het groepsnummer leggen.

Kinderen die naar huis gaan mogen om 22.00 uur bij het hoofdpodium opgehaald worden

Maandag
21 augustus

Verzamelen en ophalen bij het kabelbaantje in Vught-zuid

Maandag
21 augustus

Bivak terrein 8.30 uur  

Om 13.00 uur mogen alle kinderen opgehaald worden bij het 7-8 podium.. 
10.00 uur
13.00 uur
13.00 uur
BIVAK
12.45 uur
16.15 uur
BIVAK
13.00 uur
Dinsdag
22 augustus

Verzamelen op het bivakterrein. 

Kinderen die naar huis gaan mogen om 21.00 uur bij kampvuur opgehaald worden.(kampvuur kan altijd iets uitlopen).

niet vergeten: verkleedkleren voor tijdens de playbackshow

Dinsdag
22 augustus

Einde bivak 10.00 uur kinderen kunnen dan opgehaald worden op het bivakterrein.

kinderen die niet zijn blijven slapen hoeven vandaag niet te komen. 
Dinsdag
22 augustus

Verzamelen bij eigen podium 

Neem een lunchpakketje mee!!! 

Ophalen bij eigen podium.
Dinsdag
22 augustus
Verzamelen & ophalen bij het 7-8 podium
Lunchpakketje meenemen (svp in rugzak) 
13.00 uur
BIVAK
BIVAK
10.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
10.00 uur
16.00 uur
Woensdag
23 augustus

Ophalen op het bivakterrein. 
 
Kinderen die niet blijven slapen mogen vandaag thuisblijven. We zien jullie donderdag weer! 

Woensdag
23 augustus

Let op : locatie: (dorp) Veld rechts naast het gemeentehuis. 
Kinderen daar brengen en ophalen.

Let op: Vergeet je lunchpakket niet.
Woensdag
23 augustus

Verzamelen bij eigen podium 

Neem een lunchpakketje mee!!! 

Kinderen die naar huis gaan kunnen om 22.30 uur bij het eigen podium opgehaald worden
Woensdag
23 augustus
Verzamelen & ophalen bij het 7-8 podium
Lunchpakketje meenemen  
(svp in rugzak)
BIVAK
10.00 uur
10.15 uur
16.15 uur
16.00 uur
BIVAK
10.00 uur
16.00 uur
Donderdag
24 augustus

Verzamelen & ophalen bij het 1-2 podium  

Neem vandaag een lunchpakketje mee!
Donderdag
24 augustus

Brengen en ophalen bij het 3-4 podium.

Let op: Vergeet je lunchpakket, warme kleding voor de avond en je zaklamp niet. (Wij gaan de bossen in).
Donderdag
24 augustus

Kinderen die naar huis gaan mogen om 8.30 uur weer aanschuiven bij het ontbijt. 

Kinderen die naar huis gaan kunnen om 22.00 uur bij de het eigen podium opgehaald worden
Donderdag
24 augustus

Verzamelen & ophalen bij Elzenburg 
(Brabantlaan 1 in Vught)

(uw kind moet gegeten hebben voor aankomst!)

10.00 uur
16.00 uur
16.00 uur
22.00 uur
BIVAK
18.00 uur
21.45 uur
Vrijdag
25 augustus

Verzamelen en afsluiten bij het 1-2 podium.

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)  

Het terrein is nog geopend tot 19.30 uur. 
Vrijdag
25 augustus

Verzamelen en afsluiten bij ons 3-4 podium

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)

Het terrein is nog geopend tot 19.30 uur.
Vrijdag
25 augustus

Bivak: 10.00 uur Ophalen bij eigen podium 

16.45 uur Verzamelen bij eigen podium. 
Afsluiten bij podium van groep 5-6. 

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)!!!  

Het terrein is nog geopend tot 19.30 uur.
Vrijdag
25 augustus

Verzamelen en afsluiten bij het 7-8 podium  

Let op: de verantwoordelijkheid voor de kinderen ligt direct na het afsluitend toneel weer bij de ouder(s)/verzorger(s)  

Het terrein is nog geopend tot 19.30 uur. 
15.00 uur
18.00 uur
15.00 uur
18.00 uur
Bivak tot 10.00 uur. 

16.45 uur - 18.00 uur 
15.00 uur
18.00 uur

Let op: bij slecht weer kunnen wij als groep naar een andere locatie gaan, een zogenoemde regenlocatie. Houdt elke dag onze site en Facebook in de gaten daar staat de juiste informatie op vermeld.