Symposium


In 2018 bestaat Jeugd Aktief 50 jaar. Dat vieren we met diverse activiteiten. Eén van die activiteiten is een symposium voor organisatoren van kindervakantiewerk-activiteiten. Een dag om op een gezellige, informele manier kennis en ervaring te delen. Op hoofdlijnen zijn we immers allemaal met hetzelfde bezig.

Je bent van harte uitgenodigd voor ons KVW-symposium op zaterdag 10 maart 2018 in Vught. De dag duurt van 10 tot 16 uur (en dan een afsluitende borrel) en zal bestaan uit een drietal workshops, met daarin veel ruimte voor uitwisseling. Om het programma goed aan te laten sluiten vragen we je bij aanmelding aan te geven welke thema’s je graag aan bod wilt laten komen. Op die manier kunnen wij zorgen voor een goede, inspirerende invulling. Een overzicht van thema’s vind je verderop in deze tekst. Als tegemoetkoming in de kosten vragen wij een bijdrage van €10,- per deelnemer. Daarvoor krijg je een interessante, leuke dag inclusief lunch, hapjes en drankjes.

Voor wie? Medewerkers en bestuurders van organisaties die kindervakantiewerk aanbieden. Wanneer? 10 maart 2018, van 10 tot 16 uur.
Waar? MFA ‘Het Kwartier’, Koninginnelaan 1 in Vught.

Aanmelden? Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar symposium@jeugdaktief.nl, o.v.v. Symposium, met daarin de naam van de deelnemers, ieders functie binnen de eigen organisatie, naam van de organisatie en je voorkeur voor workshop-thema’s. Geef het ook even aan als je met het OV komt en een lift nodig hebt van en naar het station in ’s-Hertogenbosch. De inschrijving is definitief na betaling van €10,- pp op rekening NL17RABO0155486772, t.n.v. Stichting Jeugdweek Vught en o.v.v. ‘Symposium’, naam deelnemers en naam organisatie. In het najaar ontvang je dan het definitieve programma.  

We hopen van harte dat je er bij bent op 10 maart. Als je meer mensen kent die betrokken zijn bij andere KVW-organisaties, nodig ze dan gerust uit! 

Lijst met onderwerpen waaruit het definitief programma samengesteld zal worden;

1. Juridische aansprakelijkheid. 

2. Werven / motiveren / binden vrijwilligers. 

3. Alcoholgebruik tijdens je evenement. 

4. Fondsenwerving / sponsoring. 

5. Anticiperen op wet & regelgeving (o.a. brand-, verkeers-  en voedselveiligheid). 

6. Mag je grenzen stellen aan je doelgroep? (En welke dan?) 

7. (Opzetten) samenwerking met andere KVW-organisaties.

 8. Wat verwachten we van ouders? 

 9. Sociale veiligheid.

 10. Ruimte voor eigen inbreng.