2006
Archief 2006

"De ontdekking van de Snoepsnoeiers"
Hoe een wens te veel waarheid wordt b

 

Vraag jezelf eens af: bestaat er ergens, waar dan ook, een land waar elk kind van droomt? Zo’n land waar snoep aan de bomen groeit, gummibeertjes aan de struiken verschijnen en een moestuin waar ongelofelijk grote zuurstokken uit de grond komen?

Of wat dacht je van levensgrote, romige verrassingseieren… Kortom: één groot luilekkerland, waar altijd wel een overheerlijk, rijp snoepje hangt, waar overal iets lekkers voor het grijpen ligt? Een luilekkerland waar je de hele dag, elke minuut dat je wakker bent, kunt snoepen en  snaaien? Zo’n land waar een grappig snoepsnoeiersvolkje woont, dat je overal mee naar toe neemt en je alles laat zien? Hier wens jij jezelf toch ook heen?

Deze wens komt deze jeugdweek uit! Er bestaat zo’n droomland, waar íedereen wel zou willen wonen, maar vooral: snoepen!

De allerlekkerste zuurtjes, de allermooiste dropjes, de allervreemdste chocolaatjes, de allerraarste schuimpjes, alles, maar dan ook álles wat er aan heerlijks bestaat, groeit hier!

In het land van de snoepsnoeiers is niets te gek. Alle dagen en nachten, al generaties lang, werken er tientallen snoepsnoeiers om de beste, de mooiste, maar bovenal de lékkerste snoepjes bij ons te krijgen. Er schuilt een complete wereld achter jouw favoriete spekkie!

Al je snoepwensen kunnen uitkomen, als je fantasie maar groot genoeg is!

 

De feitjes

De ontdekking van “De Snoepsnoeiers”. Er wordt hard gewerkt aan de verbowing van de JAS  en om de nodige financiën hiervoor bij elkaar te krijgen. Zie ook artikel onder aan deze pagina.
 


 

 

 
De krant van 2006

Zondag     Maandag      Dinsdag      Woensdag      Donderdag     Vrijdag

 


 

 
De foto's van 2006
Search  
 

 
Het Jeugd Aktief lied 2006

Refrein
'k wil weten of dat het waar is
'k wil weten of dat het waar is
is het waar of een gerucht
van de Jeugd Aktief-week in Vught

Couplet
Zaterdagmorgen 'k ben vrolijk ik fluit
het gaat beginnen 'k kom m'n bed eens uit
Ik kleed me aan in m'n eigen kleur
want Jeugd Aktief staat weer voor de deur
Kom op dan gaan we anders zijn we te laat
om te zien wat er gebeuren gaat
Ik fiets me te pletter ik wil naar de tent
want dat wordt een feestje dat staat toch bekend (2X)

Couplet 2006
Tussen de snoepsnoeiers, is dit een droom
Snoepgoed groeit hier aan een struik of boom
Lollies, toffes zijn hier voor de grijp
Maar pas op want soms zijn ze niet rijp
De Grote Knor zegt ja of nee
en neemt vervolgens het snoepgoed mee
Breek de dag, tik een verrassings-ei
Die SURPRISE die willen WIJ!!
 


  

 
De Nieuwe JAS

De nieuwe JAS voor Jeugd Aktief komt eraan!!

       

De afgelopen jaren hebben we vanuit Jeugd Aktief aandacht en ondersteuning gevraagd om ons onderkomen de JAS te verbouwen. In onderstaand artikel willen we een stukje geschiedenis van de JAS toelichten.

Inleiding
De JAS – een acroniem – voor de Jeugd Aktief Stek is een oud pand aan de Van Mierstraat 2a in Vught. Het is een oud gebouw waar onder meer de brandweer van Vught ooit haar kazerne had. Het gebouw is nog eigendom van de gemeente Vught, maar Jeugd Aktief werkt al bijna 15 jaar vanuit dit gebouw om de traditionele Jeugdweek te kunnen organiseren.

verbouw
Wekelijks wordt de JAS bemenst met de vele vrijwilligers, die in de JAS de verschillende podia in elkaar timmeren en schilderen. De spelletjes worden er bedacht en uitgewerkt, het decor voor het toneel krijgt er z’n vorm. Het gebouw wordt ook gebruikt als ruimte om nieuwe leiding een stukje opleiding te geven en andere cursussen die door ons worden georganiseerd te huisvesten. Ook worden er zeer frequent besprekingen gehouden om elke editie van de Jeugdweek weer tot in de puntjes voor te bereiden. En om die bijna 500 vrijwilligers ook aan ons te binden wordt het gebouw ook gebruikt om af en toe een intern feestje te organiseren.

Aanleiding voor de verbouwing
Daar kunnen eigenlijk heel kort over zijn. De JAS voldoet eenvoudigweg niet meer aan eisen van brandveiligheid en de vereiste sanitaire voorzieningen. Mede door achterstallig onderhoud ziet het gebouw er ook aan de buitenkant vervallen uit.

Historie van overleg met de gemeente
Besprekingen in 1997 met de toenmalig wethouder Ketelaars hebben er toe geleid, dat de JAS niet onder Accomplu zou worden gebracht, maar aan Jeugd Aktief zou worden overgedragen.

In februari 1999 is een bijeenkomst geweest met de wethouders van de gemeente Vught en buurtbewoners. De doelstelling van het college werd in dat overleg duidelijk; Jeugd Aktief blijft in dat gebouw zitten, maar het binnenterrein en de gronden zou worden verkocht en heringericht.
Vanuit Jeugd Aktief hebben we toen uitdrukkelijk gezegd dat we – mits het pand in een goede staat verkeerd – wij dat uiteraard netjes zullen houden.
In een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van gemeente, buurtbewoners en Jeugd Aktief zijn er vervolgens nadere afspraken gemaakt.

Dan is het een lange tijd stil. Deels omdat de gronden op het binnenterrein moeten worden gesaneerd, maar ook omdat we als Jeugd Aktief natuurlijk geld moeten zien te vinden om de JAS te kunnen opknappen. Daar kwam bij dat we als Jeugd Aktief geen eigendomsrechten hadden van het gebouw en daarmee de financiering extra bemoeilijkt werd.

In 2001 komt er toch weer schot in de zaak. Met de wethouders Smeulders en van Krevel werd de zaak opnieuw besproken. De afspraak werd gemaakt dat de restopbrengst na verkoop van de gronden, onder aftrek van de kosten voor sanering en herinrichting als bijdrage aan Jeugd Aktief zou worden gesubsidieerd. Met een deel van dat geld zou Jeugd Aktief dan een loods kunnen bouwen.

Er werd door ons in overleg met het gemeentelijk apparaat een begroting ingediend voor de verbouwing van de Jas en de bouw van de loods.
De subsidie voor de loods was aanzienlijk, 22.000 euro. De bouw van de loods bedroeg ruim 39.000 euro, waarbij dan de belangenloze inzet van honderden manuren van de JA-vrijwilligers maar niet is meegerekend.
In juni 2003 hebben we deze loods als droge opslag in gebruik genomen. Bij ons staat deze bekend als de “Van Krevel-hal”. Dit als eerbetoon aan de wethouder Van Krevel die de ontstane impasse vanaf 1997 had doorbroken en de gemaakte afspraken wilden nakomen.

Bleef staan de discussie rondom de JAS zelf. In de ingediende plannen van Jeugd Aktiefwas ook een indicatief bedrag opgenomen voor de verbouwing van de JAS. Daar waren ook de vereiste initiële bouwtekening bijgevoegd. Het college besloot in 2002 om een bedrag in de meerjarenbegroting op te nemen van ongeveer 59.000 euro, dit als eenmalige niet-kostendekkende bijdrage, maar wel gebaseerd op het accommodatiebeleid.

De afgelopen jaren hebben we vanuit Jeugd Aktief veel aandacht gevraagd bij sponsoren en begunstigers om geld bij elkaar te krijgen om de JAS te verbouwen. Zo hebben we tijdens de Jeugdweek van 2004 een actie gehouden met als titel “wie helpt ons aan een nieuwe JAS”??
Gelijktijdig zijn we intensief bezig geweest om de eigendomsrechten van de JAS te verkrijgen, immers dan konden we ook in de richting van de financiers duidelijkheid geven.

In de loop van 2005 werd vanuit de gemeente aangegeven, dat we zo snel mogelijk met de bouw moesten beginnen, omdat anders de subsidie van 59.000 euro zou komen te vervallen.
Omdat we er alle vertrouwen in hadden dat de eigendomssituatie juridisch zou worden afgewikkeld en ook het geld rond zo zou komen, hebben we offertes aangevraagd. Daar ging aan vooraf het indienen van de formele bouwtekeningen en het verkrijgen van een bouwvergunning.

We hebben primair de lokale bedrijven in Vught benaderd, immers zij zijn degenen die ons de Jeugdweek en onze stichting al jarenlang een warm hart toedragen. Dat bleek ook nu weer.

Feitelijke situatie
De Vughtse architect Sietse Visser heeft een bouwtekening gemaakt, op grond waarvan we als Jeugd Aktief uiteindelijk een bouwvergunning hebben gekregen. Met Tinie Drijvers van het gelijknamige bouwbedrijf hebben we de bouw in goede handen kunnen geven. Het elektrawerk ligt in de handen van Joop van de Meerendonk, terwijl Frank Lommers het waterwerk gaat uitvoeren. Een domper was voor ons op het laatste moment te horen dat het dak was voorzien van asbestcement-golfplaten. Gelet op de huidige regels moet dit door een erkend bedrijf worden verwijderd, wat in opdracht naar de firma Gubbels is gegaan.

Op 15 december 2005 besliste de gemeenteraad dat het bedrag van 59.000 euro voor de verbouwing van de JAS aan Jeugd Aktiefbeschikbaar werd gesteld. Voor ons een hele belangrijke bijdrage, want nog steeds hebben we de begroting niet helemaal rond.
Met het geld van de gemeente, al het werk om sponsoren te werven en onze eigen middelen, hebben we de begroting niet sluitend. We denken nog zo’n 35.000 euro nodig te hebben.

Op woensdag 11 januari 2006 wordt met de bouw begonnen. Dan gaat het dak eraf! als het weer het toelaat) De totale bouwtijd wordt geschat op 12 weken.

Al met al hopen we kort voor de zomer onze nieuwe JAS klaar te hebben. Ondertussen gaan we gewoon door met de voorbereidingen van de nieuwe Jeugdweek. Daar hebben we tijdelijk andere locaties voor weten te vinden.