2002
Archief 2002

"Het bijzondere Koningskwartet"


Heel lang geleden in de middeleeuwen was er een groot koninkrijk waar het heel goed ging en het volk tevreden was. Het land was voor de Koning te groot geworden om het alleen te regeren. De toenmalige koning, “Koning Baesch Turquasch” besloot dat hij de 4 trouwste ridders elk een landsdeel toewees. Vanaf de dag dat de ridders beëdigd waren en trouw aan de koning hadden beloofd kregen ze een titel die nog hoger was als ridder, ze heetten voortaan “vazal”.

Nu jaren later en vele generaties verder is het nog steeds traditie dat eens in het jaar alle 4 de vazallen bij “Koning Baesch Turquasch XXXIV” komen om hun trouw te bewijzen en de eed opnieuw af te leggen.

Inmiddels lijken de vazallen niet bepaald veel meer op hun voorouders die onoverwinnelijke sterke ridders waren. Maar eens in het jaar moeten de vazallen melden hoe het ervoor staat met het land van de koning. En alleen als alles goed gaat in alle landsdelen dan pas beginnen de voorbereidingen van het grote jaarlijkse volksfeest, zal er dit jaar een volksfeest komen?

 

De feitjes

Het thema: “Het bijzondere Koningskwartet” zorgt dit jaar voor de spanning.
De Jeugd Aktief krant krijgt een professioneel uiterlijk en door de opkomst van de digitale camera staan er nu ook veel meer foto’s in.
 


 

 
De foto's van 2002