1972
Archief 1972

Nu is het nodig vijf regio’s in te stellen. Dat was ook wel nodig want er deden 850 kinderen mee, geleid door zo’n 140 leiders en leidsters. Vijf regio’s gaf ook de mogelijkheid de spelen over de vijf dagen te laten rouleren. Dat was wel een belasting voor het vervoer dat door mensen van “Rozenoord” verzorgd werd want zij moesten zorgen dat al het spelmateriaal de andere dag op he volgende regio was. Deze week werd afgesloten met een Olympisch vreugdevuur op het terrein van Mariaoord. De jeugdweek groeide steeds verder en de groep enthousiaste vrijwilligers ook. Daarom was het nodig meer structuur in de organisatie te brengen. In november 1972 verscheen  het eerste “organisatieplan”.