Algemeen
doelstelling

Wat doet Stichting Jeugd Aktief?

Stichting Jeugd Aktief organiseert éénmaal per jaar – tijdens de laatste week van de schoolvakantie – voor de kinderen van het basisonderwijs in de gemeente Vught een spel- en doeweek. Deze spelweek is beter bekend onder de naam ‘Jeugdweek’.
Het organiseren van deze week doen we met zo’n 700 vrijwilligers, een groot aantal daarvan zijn gedurende het hele jaar druk bezig. Anderen bieden ondersteuning tijdens de week. Al deze vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor onze organisatie en daarvoor willen we ze in elk geval vanaf deze plek bedanken.

Waar doen we dat?

Het is voor onze activiteiten en de binding met de vrijwilligers erg belangrijk dat wij een eigen stek hebben. Het JAS (Jeugd Aktief Stek) is een fijn “clubgebouw” waar eenieder van jong tot oud zich thuisvoelt. Hier worden veel activiteiten, vergaderingen en cursussen gehouden. Daarnaast hebben we ook behoorlijk wat ruimte nodig voor de opslag van alle materialen, podia, spelmateriaal, tafels, stoelen e.d.. In 2003 hebben we dan ook de Jan van Krevelhal kunnen bouwen op het achterterrein aan de Van Miertstraat.

We maken gebruik van het evenementen terrein Stadhouderspark (voormalige Frederik Hendrik Kazerne). Dit terrein voldoet aan al onze eisen. Er is voldoende plaats om de grote “feesttent” te plaatsen, er is een apart terrein aanwezig voor het tentenkamp, een kampvuurplaats en genoeg ruimte voor de diverse podia en de diverse spellen voor de kinderen. Daarnaast is het terrein goed bereikbaar voor de deelnemende kinderen, de ouders die hun kinderen brengen en natuurlijk onze eigen medewerkers. Wij zien het als een voordeel dat “ons terrein” in de woonomgeving ligt – sociale controle - en daarbij ook nog zeer dicht bij bos en hei – spelmogelijkheden - is gelegen.

 

Hoe zijn we georganiseerd?

We werken in de voorbereiding en tijdens de week met een viergroepen-structuur: Een groep 1/2, een groep 3/4, een groep 5/6 en een groep 7/8,  volgens principe van het basisonderwijs. Deze structuur sluit aan op de verwachtingen van de kinderen en hun “niveau”. Hierdoor kan voor elk van deze groepen een meer op maat gesneden programma worden samengesteld en kan tevens het aantal deelnemers worden verhoogd. De laatste jaren loopt het storm tijdens de inschrijving. Binnen een aantal uren zijn er zoveel inschrijvingen binnen dat het maximaal aantal deelnemers per leeftijdscategorie wordt bereikt. Het feit dat het maximum is bereikt heeft mede te maken met de beperkte leidingcapaciteit.
Daarom bieden we ruimte aan een bijzondere “groep”, de zogenaamde Vliegende Brigade. Het idee achter de Vliegende Brigade is dat de jeugd die tussen wal en schip dreigt te geraken toch betrokken blijft bij Jeugd Aktief. Het gaat hierbij om jongeren die te oud zijn om zelf nog deel te kunnen nemen en te jong om als leiding mee te kunnen draaien (12 tot 15 jaar). Om de komende jaren verzekerd te zijn van voldoende leiding is het naar onze mening noodzakelijk om deze jeugdigen veel aandacht te geven. Veel jeugdigen die aan de Vliegende Brigade hebben deelgenomen zijn in de vervolgjaren weer actief als leiding bij de diverse groepen.

Naast deze viergroepen-structuur hebben we nog een aantal overkoepelende groepen.

Allereerst de facilitaire dienst. Deze zijn o.a. verantwoordelijk voor de keuken en bar,  tentenkamp, terrein, nachtwacht, eigenlijk te veel om op te noemen. Deze gemotiveerde groep is de olie van onze organisatie.

Een belangrijke bindende factor tijdens de Jeugdweek is het ‘Thema’. Ook dit is een aparte groep binnen onze organisatie. Al snel na het afsluiten van de Jeugdweek (sept/okt) start deze groep met het bedenken van het thema voor het jaar erop. De leeftijdsgroepen, toneelspelers en decorbouwers gaan gedurende het jaar aan de slag om het thema voor de kinderen weer op bijzondere wijze tot leven te wekken.

Zowel de veiligheid van onze deelnemers als van onze vrijwilligers hebben we hoog in het vaandel staan. Daarvoor hebben we binnen onze organisatie een Bedrijfshulpverlening (BHV). Vrijwilligers worden door professionele docenten opgeleid en ontvangen hiervoor erkende diploma’s.
                  

Echter zonder de steun van diverse sponsoren, begunstigers en vrienden is het evenwel onmogelijk om onze doelstellingen te realiseren. Om de wensen vanuit Jeugd Aktief en de mogelijkheden die sponsoren, begunstigers en vrienden ons bieden op elkaar af te stemmen is een financiële commissie samengesteld.
Door hun inzet weten we de kosten voor de deelnemers zo laag mogelijk te houden zodat er geen financiële drempel ontstaat voor de ouders/verzorgers van onze deelnemers. De subsidie van de gemeente Vught is voor ons noodzakelijk om de kwaliteit van onze huidige activiteiten te continueren.

Zoals alle grote organisaties kent ook onze Stichting een bestuur met een voorzitter, penningmeester en secretariaat.

Stichting Jeugd Aktief
 

 

Mocht u na het lezen van een van de artikelen ons willen steunen, dan stellen we dat zeer op prijs.
U kunt altijd via de
e-mail contact opnemen, u kiest dan voor “financiële commisiie " of anders kunt u ook telefonisch contact opnemen met een van de bestuursleden.