Inschrijving voorwaarden
Inschrijving Jeugd Aktief Voorwaarden

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

LET OP: Algemene voorwaarden zijn gewijzigd sinds 05-03-2018.

Evenals voorgaande jaren organiseert Stichting Jeugd Aktief in de laatste week van de schoolvakantie weer een speel-, doe- en sportweek voor alle kinderen van de basisscholen in Vught en Cromvoirt. De activiteiten zullen plaatsvinden op het terrein naast Prins Hendrik aan Willem de Rijkelaan 2 evenement 5263 DM Vught. De kinderen van groep 1-2 en 3-4 mogen tijdens deze week 1 nachtje blijven slapen, kinderen van groep 5-6 en 7-8 mogen 2 nachten blijven slapen. De kosten voor deze week zijn voor alle groepen €30,-.
 
Om iedereen een eerlijke kans te geven bij de inschrijvingen, mogen per persoon maximaal 5 inschrijvingsbriefjes worden ingeleverd.

U mag maximaal 3 inschrijfformulieren aan elkaar nieten. Deze kinderen zitten dan gegarandeerd bij elkaar. 

let op:  Jeugd Aktief vind het belangrijk om situaties te voorkomen dat vanaf groep 7-8, de jongens en meisjes in aparte groepjes ingedeeld worden. Jongens en meisjes kunnen dus niet bij elkaar worden aangemeld bij de inschrijvingen. 

Uw inschrijving is alleen geldig indien:
U het origineel uitgeprinte inschrijfformulier gebruikt. Wij accepteren géén losse briefjes of andere kopieën van het inschrijfformulier.
Als de inschrijving is ingeleverd dan:
Is uw inschrijving niet overdraagbaar.
Stemt u ermee in dat het deelnemersgeld vooraf volgens de door ons per mail verstrekte betaalmethode betaald wordt.
 

ER IS GEEN RESERVE DEELNEMERSLIJST

Jeugd Aktief is van mening dat alle Vughtse basisschool kinderen mee moeten kunnen doen. Ook de kinderen met wat extra zorg zijn van harte welkom. Echter wordt er per situatie bekeken in hoeverre dit wel of niet haalbaar is. Jeugd Aktief wil in ieder geval het plezier voor alle kinderen en medewerkers hierin waarborgen.

Medicatie verstrekken
Jeugd Aktief is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het toedienen van medicatie. Indien het absoluut noodzakelijk is om de medicatie toe te dienen, neem dan contact op met de AZ coördinator van de leeftijdsgroep waarin u kind deelneemt aan het begin van jeugdweek.

Heeft u nog vragen? Via onze website kunt u
contact met ons opnemen!
 
Met vriendelijke groeten,
Bestuur Stichting Jeugd Aktief